CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 04 Tháng Mười Hai 2023 13:56:00

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 141241_cotuc_L1_2023_ky.pdf