CVPB2320: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2023 18:47:00

CVPB2320: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB01MBS23CE (mã CK:CVPB2320) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: 


Tài liệu đính kèm
  20231201_20231201-CVPB2320-QD-niem-yet-CW-lan-dau.pdf