Tập đoàn PAN (PAN) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam hợp tác triển khai giải pháp và dịch vụ tài chính ESG tại COP28

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 02 Tháng Mười Hai 2023 09:45:00

Ngày 1/12, Tập đoàn PAN (mã PAN – sàn HOSE) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa công bố trao Biên bản ghi nhớ cùng nhau hợp tác triển khai các giải pháp và dịch vụ tài chính ESG trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới thuộc COP28.

Theo đó, Standard Chartered Việt Nam hỗ trợ Tập đoàn PAN trong việc tiếp cận các giải pháp và dịch vụ tài chính dựa trên các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp (“ESG”) nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các dự án phát triển bền vững của Tập đoàn. Ngoài các khoản tín dụng xanh và/hoặc liên kết bền vững, chương trình cũng hỗ trợ tài chính cho các dự án như phát triển dây chuyền sản xuất hạt điều, thúc đẩy sản phẩm nuôi trồng thủy sản có giá trị gia tăng, và tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa.

Sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội đối với cả hai bên. Trong đó, Tập đoàn PAN có thể mở rộng các lựa chọn tài chính của mình đối với những dự án phát triển của Tập đoàn và các công ty con bằng giải pháp liên quan đến ESG.

Vũ Duy Bắc