FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2023 17:41:00

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2023

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 30/11/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231201_20231201-FUESSV50-CBTT-sau-giao-dich-hoan-doi-ngay-30.11.2023.pdf