GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2023 18:04:00

GMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

Công ty Cổ phần GEMADEPT công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231201_20231201-GMD-CBTT-THAY-DOI-GIAY-CN-DKDN-LAN-THU-29.pdf