FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười Hai 2023 17:42:00

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2023

Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/11/2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231201_20231201-FUESSV50-NAV-ngay-30.11.2023-signed.pdf