SC5: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Mười Một 2023 17:24:00

SC5: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231130_20231130-SC5-Tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf