VJC: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 2023 13:35:00

VJC: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Công ty Cổ phần Hàng không VietJet như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231123_20231123-VJC-TB-NDKCC-lay-y-kien-CD-bang-van-ban.pdf