SHB: Thông báo thay đổi địa điểm CN Phú Thọ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Mười Một 2023 17:35:00

SHB: Thông báo thay đổi địa điểm CN Phú Thọ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo thay đổi địa điểm CN Phú Thọ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231121_20231121-SHB-CBTT-Thay-doi-dia-diem-tru-so-Chi-nhanh_0001.pdf