VJC: CBTT nhận được công văn của UBCK thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Mười Một 2023 11:04:00

VJC: CBTT nhận được công văn của UBCK thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30%

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo nhận được công văn của UBCK thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 30% như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231116_20231116-VJC-CBTT-ty-le-so-huu-nuoc-ngoai-toi-da.pdf