CTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một 2023 13:33:00

CTR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (mã CK: CTR) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231114_20231113-CTR-TB-so-1824-ve-NDKCC-thuc-hien-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf