CTR: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại thông báo 1735/TB-SGDHCM ngày 24/10/2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 2023 13:21:00

CTR: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại thông báo 1735/TB-SGDHCM ngày 24/10/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy ngày ĐKCC  để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại thông báo 1735/TB-SGDHCM ngày 24/10/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel(mã CK: CTR) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231110_20231109-CTR-TB-so-1813-ve-huy-ngay-DKCC-tai-TB-so-1735-ngay-24.10.23.pdf