CTS: Thông báo nhận được QĐ chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 2023 14:19:00

CTS: Thông báo nhận được QĐ chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo nhận được QĐ chấp thuận thành viên giao dịch TPDN riêng lẻ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231109_20231109-CTS-CBTT-nhan-duoc-QD-VNX-chap-thuan-thanh-vien-GD-trai-phieu-rieng-le.pdf