SCD: CBTT về việc ký kết hợp đồng mua khí CO2 với CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Mười Một 2023 17:26:00

SCD: CBTT về việc ký kết hợp đồng mua khí CO2 với CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương CBTT về việc ký kết hợp đồng mua khí CO2 với CTCP Bia Sài Gòn - Lâm Đồng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231108_20231108-SCD-CBTT-HD-ben-lien-quan-SABECO-bia-SG-Lam-dong.pdf