AGM: CBTT về việc sửa đổi điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 2023 16:11:00

AGM: CBTT về việc sửa đổi điều lệ

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang CBTT về việc sửa đổi điều lệ  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231107_20231106-AGM-CBTT-sua-doi-Dieu-le-6.11.2023-signed.pdf