VIP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 2023 17:06:00

VIP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231107_20231106-VIP-CBTT-Bien-ban-Nghi-quyet-DHDCD-bat-thuong-nam-2023.pdf