CTS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập phòng giao dịch Bà Triệu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 07 Tháng Mười Một 2023 17:42:00

CTS: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập phòng giao dịch Bà Triệu

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam thông báo Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập phòng giao dịch Bà Triệu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231107_20231107-CTS-CBTT-nhan-duoc-QD-cua-UBCKNN-ve-viec-thanh-lap-PGD-Ba-Trieu.pdf