BMP: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Mười Một 2023 17:46:00

BMP: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231106_20231106-BMP-TB-NDKCC-tam-ung-co-tuc-dot-1.2023.pdf