SBT: Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 12 của mã TP SBT121002

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Mười Một 2023 15:42:00

SBT: Thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 12 của mã TP SBT121002

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo lãi suất áp dụng cho Kỳ tính lãi 12 của mã TP SBT121002 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231102_20231101-SBT-Thong-bao-lai-suat-ky-12-trai-phieu-SBTB2124001-ma-SBT121002.pdf