Mua bán 'chui', cổ đông liên quan đến lãnh đạo TAR bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4,5 tháng

VNE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Mười Một 2023 07:41:00

Bà Trương Khả Tú – người có liên quan đến bà Lư Khả Trân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã TAR-HNX) thực hiện giao dịch mua 1.847.000 cổ phiếu TAR từ ngày 18/5/2021-24/5/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Khả Tú (Cần Thơ).

Theo đó, bà Tú bị phạt 431,325 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân là do bà Tú không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Trương Khả Tú – người có liên quan đến bà Lư Khả Trân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã TAR-HNX) thực hiện giao dịch mua 1.847.000 cổ phiếu TAR từ ngày 18/5/2021-24/5/2021 (tương ứng với 18.470.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), mua 100.000 cổ phiếu TAR và bán 30.000 cổ phiếu TAR từ ngày 08/7/2021-13/7/2021 (tương ứng với 1.300.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), bán 1.917.000 cổ phiếu TAR từ ngày 13/8/2021-18/8/2021 (tương ứng với 19.170.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR), bán 191.700 cổ phiếu TAR trong ngày 06/9/2021 (tương ứng với 1.917.000.000 đồng theo mệnh giá cổ phiếu TAR) nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Đồng thời, bà Tú bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Mới đây, HNX thông báo chuyển sang diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TAR của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Theo đó, từ ngày 30/10, cổ phiếu TAR sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Nguyên nhân là do Gạo Trung An chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, ngày 29/9/2023, SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã TAR) và Chủ tịch HĐQT công ty với tổng số tiền lên gần 600 triệu đồng.

Hà Anh