EIB: Điều lệ sửa đổi do tăng vốn điều lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Mười 2023 16:42:00

EIB: Điều lệ sửa đổi do tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo Điều lệ sửa đổi do tăng vốn điều lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231030_20231030-EIB-Dieu-le-sua-doi-do-tang-VDL.pdf