SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Mười 2023 09:14:00

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231027_20231026-SC5-TB-so-1748-ve-NDKCC-tra-co-tuc-2022-bang-tien.pdf