ABR: Thông báo BBH và NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Mười 2023 16:30:00

ABR: Thông báo BBH và NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt thông báo BBH và NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231026_20231026-ABR-CBTT-BBH-va-NQ-DHDCD-Bat-thuong-2023.pdf