TIP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 26 Tháng Mười 2023 11:06:00

TIP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231026_20231026-TIP-THONG-BAO-NGAY-DKCC-DE-THUC-HIEN-QUYEN-TAM-UNG-CO-TUC-2023.pdf