BCE: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 25 Tháng Mười 2023 14:15:00

BCE: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231025_20231025-BCE-Cv-Vv-giai-trinh-CK-dua-vao-dien-Canh-bao.pdf