CTR: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 25 Tháng Mười 2023 14:34:00

CTR: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231025_20231024-CTR-TB-ngay-DKCC-thuc-hien-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf