PNJ: Báo cáo phát triển bền vững năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 24 Tháng Mười 2023 10:35:00

PNJ: Báo cáo phát triển bền vững năm 2022

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận công bố Báo cáo phát triển bền vững năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231024_20231024-PNJ-Bao-cao-phat-trien-ben-vung-2022-File-nhe-.pdf