SCD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 23 Tháng Mười 2023 17:08:00

SCD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền biểu quyết tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231023_20231023-SCD-CBTT-TB-NDKCC-hop-DHDCD-bat-thuong-2023.pdf