SBT: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 18 Tháng Mười 2023 17:46:00

SBT: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20231018_20231017-SBT-BBKP-LYKCD-bang-VB.pdf