Tin tức

Công bố thông tin

TCH sắp phát hành gần 200 triệu cổ phiếu, giá 12.800 đồng/cp

03:04 | 16/07/2021

Công ty sẽ chào bán 199,5 triệu cổ phiếu với giá 12.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 34% so với thị giá hiện nay.