Tin tức

Công bố thông tin

TCD triển khai phương án chào bán 87 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tăng VĐL lên gấp đôi

05:34 | 12/08/2021

Hiện trên thị trường cổ phiếu TCD của Tracodi đang có thị giá 17.100 đồng/cổ phiếu.