Tin tức

Công bố thông tin

MSB sắp triển khai tăng 30% vốn điều lệ

09:52 | 04/08/2021

Ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.