Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 16.480 -120 (-0,72) 15,82 1,12
AMS 16.154 +154 (+0,96) 7,56 1,19
ATB 2.800 0 (0) -3,61 0,87
B82 2.400 0 (0) 23,19 0,24
BHT 12.800 0 (0) -3,88 0
BMN 13.200 0 (0) 8,25 1,21
BOT 14.337 -1.263 (-8,10) -8,96 2,85
BTU 14.171 -729 (-4,89) 6,63 1,02
BUD 18.000 0 (0) 24,25 1,51
C12 6.200 0 (0) 8,75 0,38
SII 16.100 0 (0) -11,56 0,74
TCD 24.100 -80 (-3,21) 5,43 1,78
TGG 28.100 -40 (-1,40) 12,30 2,54
THG 94.100 0 (0) 10,84 2,94
TTA 15.600 +30 (+1,96) 16,97 1,28
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - Công ty Cổ phần 60,00%
Đỗ Thị Thanh Nhã 5,94%
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 3,59%
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 0,55%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 15/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 26/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/03/2021

Xem thêm