Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giám định Vinaconmin (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABR 13.300 0 (0) 6,32 0,86
HEC 50.000 -500 (-0,99) 5,40 0,75
HSA 31.100 0 (0) -3,57 1,08
IPA 15.822 -778 (-4,69) -75,79 0,86
PPE 0 -10.400 (-100,00) 12,23 2,09
PPS 11.000 0 (0) 7,70 0,92
SDC 0 -8.000 (-100,00) 10,03 0,40
TV1 14.878 -322 (-2,12) 9,49 1,22
TV2 37.200 -60 (-1,58) 37,07 1,93
TV4 13.500 -300 (-2,17) 8,77 1,05
TVM 7.900 0 (0) 12,64 0,38
VCT 18.600 0 (0) 3,36 0
VNC 0 -46.000 (-100,00) 13,34 1,74
VQC 14.300 +1.100 (+8,33) 3,97 0,56
VTK 19.633 -367 (-1,84) 8,77 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/10/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 51,01%
Công ty Cổ phần Giám định Vinaconmin 0,36%
Hoàng Thị Hải Yến 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 23/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm