Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thông Quảng Ninh (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FRC 32.000 0 (0) 2,91 0,74
FRM 12.500 0 (0) 34,75 1,17
MDF 11.069 -831 (-6,98) 9,02 0,88
PIS 11.000 0 (0) 9,44 0,99
TMW 12.700 0 (0) 6,59 0,74
TQN 25.700 0 (0) 1,03 0,44
VIF 16.200 -100 (-0,61) 17,74 1,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngô Xuân Trường 9,49%
Lê Thị Vân 7,61%
Nguyễn Xuân Tú 0,74%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 16/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 12/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm