Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 66.142 +42 (+0,06) 17,83 2,41
FRC 38.000 0 (0) 3,46 0,88
FRM 11.000 0 (0) 30,58 1,03
MDF 14.900 +900 (+6,43) 12,14 1,19
PIS 13.300 0 (0) 11,82 1,01
SCA 10.000 0 (0) 50,21 0,97
TMW 12.700 0 (0) 6,59 0,74
TQN 25.700 0 (0) 1,03 0,44
VIF 0 -17.300 (-100,00) 18,81 1,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Thanh Bình 47,01%
Tổng Công ty Công Nghiệp thực phẩm Đồng Nai 33,12%
Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai 6,48%
Phạm Văn Sơ 0,28%
An Thị Phượng 0,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 07/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 18/12/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 30/03/2018

Xem thêm