Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Louis Capital (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 9.100 0 (0) 15,32 0,50
ALV 4.636 -264 (-5,39) 4,68 0,37
ATB 1.300 0 (0) -0,23 0,44
B82 1.000 0 (0) 9,66 0,10
BHT 12.900 0 (0) -9,21 0
BMN 14.500 0 (0) 8,85 1,34
BOT 5.995 -5 (-0,08) -7,75 1,28
C12 4.300 0 (0) 6,07 0,26
C4G 12.592 -808 (-6,03) 21,05 1,17
C69 9.732 -268 (-2,68) 30,78 0,81
C92 4.683 +83 (+1,80) 26,05 0,40
CTX 0 -7.600 (-100,00) 100,36 0,61
CX8 8.000 +700 (+9,59) 42,76 0,64
DC2 7.900 +200 (+2,60) 9,45 0,72
DIH 37.900 +900 (+2,43) 229,42 2,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Mai Hương 4,39%
Trần Quyết Thắng 3,96%
Công ty Cổ phần Louis Holdings 0%
Trần Duy Kiều 0%
Phùng Trung Thủy 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 29/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/08/2022

Xem thêm