Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Louis Capital (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 13.500 0 (0) 22,72 0,74
AMS 8.780 +280 (+3,29) 12,83 0,67
ATB 1.500 0 (0) -0,27 0,50
B82 1.400 0 (0) 13,53 0,14
BHT 11.800 0 (0) -8,43 0
BMN 20.300 0 (0) 12,40 1,87
BOT 8.525 +125 (+1,49) -9,67 1,68
BTU 13.700 0 (0) 7,46 0,92
C12 4.200 0 (0) 5,93 0,26
C4G 13.518 +718 (+5,61) 25,62 1,25
SII 13.900 +20 (+1,45) -14,14 0,65
TCD 13.900 +90 (+6,92) 4,33 0,96
TGG 10.600 +66 (+6,63) 3,17 0,65
THG 73.000 +350 (+5,03) 9,28 2,08
TTA 13.700 +65 (+4,98) 12,65 1,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Louis Holdings 27,84%
Đặng Mai Hương 4,39%
Trần Quyết Thắng 3,96%
Trần Duy Kiều 0%
Phùng Trung Thủy 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 29/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 05/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 24/01/2022
BCTC đã kiểm toán Q3 - 2021 15/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021

Xem thêm