Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BT1 16.300 0 (0) 10,01 0,82
CPC 21.160 -840 (-3,82) 9,82 1,06
DDV 20.308 +208 (+1,03) 10,14 1,86
DGC 192.700 +1.260 (+6,99) 9,58 4,33
DHB 11.300 0 (0) 2,75 0
DOC 11.500 0 (0) 7,81 1,00
DPM 49.250 +320 (+6,94) 3,81 1,56
HAI 3.720 +14 (+3,91) -1,12 0,46
HPH 13.500 0 (0) -30,65 1,18
HSI 2.200 0 (0) -5,45 0
HVT 54.076 +76 (+0,14) 6,81 2,02
LAS 12.944 +644 (+5,24) 20,81 1,12
LTG 35.081 +881 (+2,58) 6,68 0,88
NFC 0 -15.500 (-100,00) 11,26 1,25
PCE 22.677 +1.677 (+7,99) 3,29 1,06
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Cần 7,11%
Công ty Cổ phần Đầu tư TONKIN 4,96%
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 4,87%
Công ty Cổ phần Đầu tư HAFA 4,08%
Bùi Thị Hạnh Tâm 3,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 05/05/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 30/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 08/02/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 11/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 09/05/2021

Xem thêm