Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 11.715 -185 (-1,55) 2,89 0,44
FPT 81.900 -10 (-0,12) 16,93 3,55
HIG 6.900 0 (0) 8,03 0,45
HPT 15.500 0 (0) 8,21 1,11
ICT 13.650 -50 (-3,53) 44,94 0,66
SBD 10.153 +153 (+1,53) 13,59 0,80
SRA 3.394 -106 (-3,03) 4,51 0,23
SRB 1.945 -55 (-2,75) 190,25 0,44
VLA 0 -63.800 (-100,00) 35,03 5,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Phương Lan 2,84%
Bùi Thị Thơ 1,87%
Nguyễn Thị Thu Hương 1,14%
Nguyễn Xuân Quang 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm