Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 11.500 0 (0) 7,57 0,75
HCT 0 -17.000 (-100,00) 45,97 0,84
HMH 11.475 -325 (-2,75) 15,21 0,75
MHC 4.260 -14 (-3,18) -2,26 0,35
PCT 5.589 -311 (-5,27) 13,25 0,49
PRC 0 -31.500 (-100,00) 77,73 1,37
PSC 0 -13.000 (-100,00) 15,60 0,81
PSP 8.500 +700 (+8,97) -76,95 0,75
PTS 0 -9.800 (-100,00) 3,94 0,55
PTT 10.000 -300 (-2,91) 26,00 0,86
PTX 500 0 (0) 0,32 0,04
PVP 9.996 -104 (-1,03) 4,88 0,57
RAT 9.300 0 (0) 7,52 0,66
STS 24.100 +3.100 (+14,76) 2,91 0,50
TCL 31.350 +5 (+0,15) 7,65 1,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 48,67%
Nguyễn Hồng Hiệp 20,25%
Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương 10,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu 10,00%
Phạm Hồng Chấn 0,13%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 18/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 29/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 14/07/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 08/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017

Xem thêm