Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Pymepharco (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 15.986 +186 (+1,18) 7,04 0,94
AMP 10.200 0 (0) 19,07 0,72
AMV 12.316 -84 (-0,68) 2,98 0,94
BCP 9.000 0 (0) -20,84 1,01
BIO 9.500 0 (0) 16,57 0,90
CDP 9.800 0 (0) 8,48 0,85
CNC 19.825 +225 (+1,15) 7,39 1,59
DBM 26.000 -2.700 (-9,41) 7,16 0,87
DCL 27.900 0 (0) 23,88 1,76
DDN 11.595 +195 (+1,71) 9,02 0,79
DHD 25.200 0 (0) 8,05 0,62
DHG 100.500 -30 (-0,29) 17,76 3,68
DHN 10.000 0 (0) 7,49 0,86
DHT 53.030 -70 (-0,13) 12,55 1,95
DMC 55.800 +10 (+0,17) 10,75 1,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
STADA Service Holding B.V. 88,23%
Công ty Cổ phần Đầu tư Well Light 10,00%
Quỹ Đầu tư Lợi thế Cạnh tranh Bền vững SSI 0,09%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF 0%
Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 27/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 22/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 12/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 20/04/2020

Xem thêm