Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 18.142 +1.642 (+9,95) 10,76 1,52
DPD 24.000 0 (0) 24,43 2,27
DRG 9.897 +497 (+5,29) 18,72 0,88
DRI 9.036 -164 (-1,78) 9,76 1,16
GER 10.400 0 (0) 26,90 0,91
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.200 0 (0) 12,46 0,79
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 26.500 0 (0) 20,87 1,72
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PCH 6.472 -128 (-1,94) 10,07 0,55
PGN 11.900 0 (0) 9,12 1,06
VTZ 9.359 +159 (+1,73) 8,46 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Mạnh Tú 4,52%
Nguyễn Thu Hằng 2,50%
Trần Thị Vui 0,01%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm