Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 11.700 0 (0) 18,02 1,07
DRG 9.000 +900 (+11,11) 106,98 0,75
DRI 9.003 +3 (+0,03) 47,84 0,87
GER 9.100 0 (0) 20,16 0,79
GVR 32.400 -25 (-0,76) 42,16 2,64
HCD 3.170 +19 (+6,37) -46,49 0,25
HNP 18.000 0 (0) 6,49 0,70
HRC 62.900 -410 (-6,11) 215,67 3,57
IRC 9.400 0 (0) 26,91 0,94
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 65.500 -180 (-2,67) 47,61 4,81
NNG 11.263 +163 (+1,47) -2,27 0,75
NSG 12.300 0 (0) 37,91 1,13
PGN 19.577 -623 (-3,08) 7,82 1,66
PHR 70.300 +100 (+1,44) 16,89 2,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV 45,00%
Lê Thị Kim Chính 18,45%
Dịp Văn Minh 6,27%
Công ty TNHH Nhựa Nam Á 6,14%
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Á Châu 1,92%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 26/10/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2015 27/05/2016

Xem thêm