Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 11.700 0 (0) 18,02 1,07
DRG 9.000 +900 (+11,11) 106,98 0,75
DRI 9.003 +3 (+0,03) 47,84 0,87
GER 9.100 0 (0) 20,16 0,79
GVR 32.400 -25 (-0,76) 42,16 2,64
HCD 3.170 +19 (+6,37) -46,49 0,25
HNP 18.000 0 (0) 6,49 0,70
HRC 62.900 -410 (-6,11) 215,67 3,57
IRC 9.400 0 (0) 26,91 0,94
LNC 10.000 0 (0) 80,21 0,97
NHH 65.500 -180 (-2,67) 47,61 4,81
NNG 11.263 +163 (+1,47) -2,27 0,75
NSG 12.300 0 (0) 37,91 1,13
PGN 19.577 -623 (-3,08) 7,82 1,66
PHR 70.300 +100 (+1,44) 16,89 2,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/01/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 52,15%
Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 20,24%
Phùng Thị Khánh Hằng 3,47%
Nguyễn Thị Thanh 0,71%
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 30/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 03/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/03/2020

Xem thêm