Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 25.300 0 (0) 7,65 1,46
BGW 17.200 0 (0) 27,43 1,64
BLW 20.100 0 (0) 27,75 1,87
BNW 8.700 0 (0) 21,53 0,84
BTW 34.300 +100 (+0,29) 9,87 1,36
BWA 10.500 0 (0) 19,18 0,80
BWE 44.000 +155 (+3,65) 11,23 1,94
BWS 28.000 +500 (+1,82) 13,51 2,47
CLW 29.000 0 (0) 11,04 1,72
CMW 12.400 0 (0) 15,42 1,16
CTW 26.800 0 (0) 18,72 1,52
DBW 10.000 0 (0) 261,79 0,86
DNA 20.000 +1.000 (+5,26) 11,17 1,38
GDW 0 -22.800 (-100,00) 8,51 1,28
NBW 0 -17.900 (-100,00) 10,01 1,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 09/12/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 53,44%
Công ty TNHH Nước sạch REE 20,02%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 10,00%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,64%
Bùi Nhật Lam 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 05/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 27/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 20/01/2022

Xem thêm