Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 14.300 -2.500 (-14,88) 5,48 0,89
BGW 17.500 0 (0) 28,57 1,70
BLW 17.100 0 (0) 23,61 1,59
BNW 8.700 0 (0) 19,17 0,85
BTW 0 -32.000 (-100,00) 13,04 1,36
BWA 10.300 0 (0) 18,82 0,79
BWS 32.000 0 (0) 15,21 2,74
CMW 10.000 0 (0) 12,68 0,95
CTW 20.000 0 (0) 14,42 1,12
DBW 10.000 0 (0) 255,91 0,86
DNA 24.900 0 (0) 16,85 1,80
GDW 0 -34.300 (-100,00) 20,49 1,98
NBW 0 -20.100 (-100,00) 12,20 1,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 53,44%
Công ty TNHH Nước sạch REE 20,02%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 10,00%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thường Tín 9,17%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 0,64%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 27/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/03/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 20/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 26/10/2021

Xem thêm