Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Lệ Ninh (UPCOM | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BRR 20.000 +300 (+1,52) 16,09 1,68
DPD 24.000 0 (0) 30,71 2,20
DRG 11.362 -238 (-2,05) 18,64 0,96
DRI 12.707 +107 (+0,85) 11,43 1,36
GER 14.400 +1.000 (+7,46) 37,25 1,26
HNP 24.500 0 (0) 20,30 0,95
IRC 8.700 0 (0) 13,11 0,82
LNC 10.000 0 (0) 102,76 0,98
NNG 21.500 0 (0) 15,94 1,44
NSG 14.000 0 (0) 43,15 1,28
PGN 11.500 -100 (-0,86) 7,96 1,01
VTZ 9.294 +794 (+9,34) 8,37 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/06/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình 90,74%
Công đoàn Công ty cổ phần Lệ Ninh 0,12%
Đinh Duy Dũng 0,03%
Trần Thị Thanh Vân 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 06/04/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm