Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 2.935 -265 (-8,28) 1.233,86 0,41
ALV 6.477 -623 (-8,77) 11,32 0,58
AMC 0 -24.800 (-100,00) 9,98 1,40
ATG 2.719 -281 (-9,37) -3,42 0,32
BKC 7.877 -723 (-8,41) -2,24 1,06
BMC 19.550 -15 (-0,76) 13,89 1,16
BMJ 27.900 0 (0) 40,45 1,69
CMI 3.499 +399 (+12,87) 3,21 0
DHM 10.900 -50 (-4,38) 5,05 1,23
HGM 0 -40.100 (-100,00) 6,79 3,17
HPM 10.300 0 (0) -27,74 1,68
HUX 10.000 0 (0) 0 0
KCB 8.613 -87 (-1,00) 33,85 1,03
KHB 6.255 -245 (-3,77) -899,07 1,27
KHD 9.800 -300 (-2,97) 5,19 0,74
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Tuấn Điệp 7,30%
Phạm Thị Phương Hoà 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 08/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 14/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 13/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 27/10/2020

Xem thêm