Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Goutai Junan (Việt Nam) (HNX | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 29.735 -265 (-0,88) -121,45 2,64
ART 13.621 +221 (+1,65) 423,88 1,15
BMS 23.089 -611 (-2,58) 6,34 1,53
BVS 36.317 +317 (+0,88) 11,10 1,27
CSI 35.000 +600 (+1,74) 81,64 3,32
DSC 21.455 -245 (-1,13) -587,67 1,99
EVS 36.444 +144 (+0,40) 10,53 2,28
FTS 63.000 +160 (+2,60) 17,15 3,50
HAC 16.773 -327 (-1,91) 16,71 1,58
HBS 15.263 +363 (+2,44) 106,07 1,26
HCM 43.950 +175 (+4,14) 15,69 2,66
IVS 18.897 +897 (+4,98) 43,72 1,79
MBS 37.466 +566 (+1,53) 18,55 3,23
ORS 27.050 +75 (+2,85) 16,33 2,37
PHS 22.435 +2.035 (+9,98) 23,94 1,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Guotai Junan International Holdings Limited 50,97%
Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International 12,02%
Pan Zhirong 5,73%
Zhang Nan 2,16%
Phạm Hữu Tuân 1,23%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 09/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 29/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 05/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 21/01/2021

Xem thêm