Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCG 28.700 -130 (-4,33) 8,92 1,10
FIT 13.800 -80 (-5,47) 24,04 0,81
IBC 21.900 -20 (-0,90) 9,97 1,66
OGC 9.040 -68 (-6,99) 26,28 2,13
TVC 21.355 -945 (-4,24) 3,57 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup 59,76%
Shinhan Bank Co., Ltd. 6,17%
Nguyễn Xuân Lâm 1,20%
Valuesystem Dae Kwang a Investment-Private Investment Fund 0%
Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment Fund 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 24/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 05/02/2021

Xem thêm