Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 35.467 -33 (-0,09) 7,90 2,14
BHA 14.000 -400 (-2,78) 17,36 1,32
BSA 17.000 0 (0) 11,66 1,34
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.300 0 (0) 17,36 2,97
DTE 24.687 +187 (+0,76) 8.482,02 2,35
DTK 14.956 -444 (-2,88) 14,27 1,35
DTV 45.300 0 (0) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0) 17,19 1,96
GE2 32.100 0 (0) 22,44 1,69
GHC 31.782 -318 (-0,99) 10,16 1,66
GSM 13.974 +74 (+0,53) 8,05 0,97
HJS 0 -34.000 (-100,00) 13,67 2,41
NBP 16.440 -1.560 (-8,67) 6,42 0,79
NTH 35.000 -2.000 (-5,41) 8,12 2,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Sông Đà 9 51,00%
Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt 24,29%
Công ty TNHH SXKD XNK Bình Minh 17,86%
Trịnh Thị Thúy 4,95%
Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex 4,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 24/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 09/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 23/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 23/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 27/01/2021

Xem thêm